Buksarkom

Sarkom är en sällsynt grupp av tumörer med varierande prognos och medicinska utmaningar. De utgör cirka 1 procent av alla maligniteter och utgår från bind- och stödjevävnad. De kan uppstå hos personer i alla åldrar och kan förekomma i nästan alla delar av kroppen.  Buksarkom utgör ca 20 procent av alla sarkom. Årlig incidens är ca 1,5/100 000 invånare för gastrointestinalt sarkom (GIST) och 1/100 000 invånare för retroperitoneala sarkom.

Behandlingen är ofta avancerad kirurgi. Buksarkom ger ofta symtom sent i förloppet. Att symtom presenteras sent i sjukdomsförloppet fördröjer diagnos i de flesta fall. Många diagnosticeras genom överraskningsfynd vid bilddiagnostik av annan orsak.

För buksarkom saknas särskilda ICD-10-koder. Statistik kräver en kombination av ICD-10 och Snomed-koder. Detta vårdförlopp gäller för vuxna patienter (≥ 18 år) med intraabdominella (inkl. GIST och bukväggssarkom) och retroperitoneala tumörer samt gynekologiska sarkom. Vid misstanke om dessa diagnoser hos barn och ungdomar under 18 år kontaktas närmaste sarkomcentrum och/eller barnonkologiska klinik redan samma dag för skyndsam vidare utredning.

Vårdförlopp

Vårdförlopp för Buksarkom – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion Buksarkom – med symtom, fynd och kriterier

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Remiss skickas till: 

Kirurgmottagning 
Hudiksvalls sjukhus
Kungsgatan 33 -742-
824 81 Hudiksvall

Kirurgmottagning 
Gävle sjukhus
Lasarettsvägen 1 -58-
801 88 Gävle

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Sarkomföreningen

Rutiner

KVÅ-kodning

Kontakt

Koordinator

Endoskopienheten Gävle 026-63 73 59
Kirurgmottagning Hudiksvall 0650-918 07