Sköldkörtelcancer

Varje år får 550-600 personer sköldkörtelcancer (tyreoideacancer) i Sverige. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor än bland män. De allra flesta blir friska efter behandling.

Det vanligaste tecknet på cancer i sköldkörteln är en knöl, som ofta syns på framsidan av halsen. Medelålder vid insjuknande är 54,8 år för män och 50,6 för kvinnor. Sjukdomen förekommer i alla åldrar, även hos barn. Sjukdomen upptäcks därför ofta i primärvården. Sköldkörtelcancer behandlas i de flesta fall med kirurgi i kombination med radioaktivt jod, som är en typ av strålbehandling. Prognosen för de allra flesta formerna är god, även vid återfall. Den relativa femårsöverlevnaden är 82 procent för män och 89 procent för kvinnor.

Vårdförloppet gäller differentierad sköldkörtelcancer, C73.9. I diagnoskoden ingår även odifferentierad (anaplastisk) sköldkörtelcancer, men dessa patienter ska inte remitteras enligt vårdförloppet eftersom de kräver akut handläggning.

Vårdförlopp

Vårdförlopp sköldkörtelcancer – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion sköldkörtelcancer – med symtom, fynd och kriterier

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Remiss skickas till:
Gävle sjukhus
Kirurgmottagningen
Lasarettsvägen 1 -58-
801 87 Gävle 
Fax 026-53 16 52

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Cancerfonden om sköldkörtelcancer

Rutiner

KVÅ-kodning sköldkörtel

Processbeskrivning sköldkörtel

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden 

Koordinator

Kirurgmottagning Gävle 026-15 45 04