Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Allvarliga, icke-akuta sjukdomar börjar ofta med få och allmänt förekommande eller ospecifika symtom som trötthet, viktnedgång, smärtor eller anemi. Samma symtom är i de allra flesta fall godartade och försvinner utan behandling.

Patienter med ospecifika symtom kan inte remitteras till en sjukdomsspecifik vårdprocess, eftersom det saknas misstanke om en specifik sjukdom i ett specifikt organ. Syftet med ett standardiserat vårdförlopp för patienter med ospecifika symtom på allvarlig sjukdom som kan vara cancer, är därför att säkra att även dessa patienter utreds utan medicinskt omotiverad väntetid.

Vårdförlopp

Vårdförlopp allvarliga ospecifika symtom – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion – allvarliga ospecifika symtom (pdf)

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss (pdf)

Remiss skickas till: 
Akutmottagningen Dagbakjour Internmedicin Budstation -2-
Gävle sjukhus
Lasarettsvägen 1
801 87 Gävle

AIM-mottagningen 
Budstation -743- 
Hudiksvalls sjukhus 
Kungsgatan 33 
824 81 Hudiksvall

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation (pdf)

Patientinformation på flera språk

Rutiner

KVÅ-kodning allvarliga ospecifika symtom (pdf)
Processbeskrivning allvarliga ospecifika symtom

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinatorer

Allmän internmedicinmottagning Hudiksvall 0650-921 32

Dagbakjour internmedicin Gävle 026-15 35 82