Matstrups- och magsäckscancer

År 2012 insjuknade i Sverige 416 personer med cancer i matstrupen och 677 personer med cancer i magsäcken enligt Socialstyrelsens register. Incidensen för esofaguscancer har varit stabil sedan 70-talet med cirka 7 män och 2 kvinnor per 100 000/år. Incidensen av ventrikelcancer har minskat kraftigt under samma tidsperiod och är nu cirka 11 män och 6 kvinnor per 100 000/år.

Långtidsprognosen vid esofagus- och ventrikelcancer är starkt beroende av patientens ålder, övriga sjukdomar, tumörstadium, tumörlokalisation och typ av behandling. Färre än hälften av de patienter som drabbas av dessa tumörer genomgår kurativt syftande behandling. Prognosen har överlag förbättrats något över tid för patienter som drabbas av esofaguscancer men trots detta lever bara cirka 10 procent mer än 5 år efter diagnos. Av de som genomgår kurativt syftande resektion av esofagus överlever 30–35 procent, en siffra som förbättrats avsevärt de senaste decennierna. Långtidsöverlevnaden för hela gruppen av patienter med ventrikelcancer är cirka 20–25 procent mer än 5 år efter diagnos och efter kurativt syftande behandling cirka 30–40 procent.

Det standardiserade vårdförloppet omfattar matstrupscancer (esofaguscancer, C15) och magsäckscancer (ventrikelcancer, C16).

Vårdförlopp

Vårdförlopp för matstrups- och magsäckscancer – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion matstrups- och magsäckscancer – med symtom, fynd och kriterier

Remiss

Endoskopi – remiss

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Mag- och tarmförbundet

Cancerfonden om matstrupscancer

Cancerfonden om magsäckscancer

Rutiner

KVÅ-kodning matstrupe och magsäck
Processbeskrivning esofagus och ventrikelcancer

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator

Kirurgmottagning Gävle 026-15 52 55
Kirurgmottagning Hudiksvall 0650-918 07
Endoskopimottagningen Bollnäs sjukhus 0278-381 37