Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män. Omkring 90 000 svenska män lever med diagnosen. Varje år diagnostiseras cirka 9 000 män i Sverige med prostatacancer och cirka 2 400 dör av sjukdomen.

Förekomsten ökar kraftigt med stigande ålder. Mer än var femte svensk man som når 80 års ålder får diagnosen, medan sjukdomen är sällsynt före 50 års ålder. De flesta män som får diagnosen prostatacancer har inga symtom av cancern; de har fått sin diagnos på grund av ett förhöjt PSA-värde. En mycket stor andel av den prostatacancer som diagnostiseras efter PSA-testning är så kallad lågrisk eller mellanrisk, med god prognos på många års sikt även utan behandling. Många män med lågrisk- eller mellanriskprostatacancer ska inte behandlas, utan bara följas upp. Det finns vanligen flera olika behandlingar att välja mellan: operation, yttre strålbehandling eller inre strålbehandling. Det är från medicinsk synvinkel ingen brådska med behandlingsbeslutet. Utredning för stadieindelning är sällan motiverad. För vissa män är en lång tid för behandlingsdiskussioner värdeskapande.

Det standardiserade vårdförloppet gäller prostatacancer, C61.9.

Vårdförlopp

Vårdförlopp prostatacancer – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion prostatacancer – med symtom, fynd och kriterier

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Prostatacancerförbundet

Cancerfonden om prostatacancer

Rutiner

KVÅ-kodning prostata

Prostata – placering/position av markörer inför strålbehandling – Platina id 09-111764 

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator

Kirurgmottagning Gävle 026-15 76 86

Kirurgmottagning Hudiksvall 0650-928 41