Testikel

Testikelcancer är en fåtalsdiagnos och utgör en liten del av manlig cancer, cirka 1 procent. Testikelcancer drabbar unga män och är den vanligaste cancersjukdomen hos män 25–40 år, med cirka 340 fall per år i Sverige.

Testikelcancer har en mycket god prognos. Det finns två typer av testikelcancer. Den ena typen, seminom, utgör cirka 60 procent och drabbar framför allt män i åldrarna 30–45 år. Cancern upptäcks ofta innan den har spridit sig (bildat metastaser). Den andra typen, non-seminom, drabbar oftast yngre män mellan 20 och 35 år. Denna typ kan växa snabbt och är i hälften av fallen spridd när den upptäcks.Vid spridd sjukdom är femårsöverlevnaden i genomsnitt 95 procent.

Standardiserade vårdförloppet innefattar testikulära, retroperitoneala och mediastinala germinalcellstumörer; alla benämns här som testikelcancer. Följande diagnoskoder omfattas: C62, C38.3, C48.0.

Vårdförlopp

Vårdförlopp testikelcancer – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion testikelcancer – med symtom, fynd och kriterier

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Cancerfonden

Rutiner

KVÅ-kodning testikelcancer

Processbeskrivning testikelcancer

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Aleris Bollnäs 0278-383 37

Kirurgmottagning Gävle 026-15 76 86

Kirurgmottagning Hudiksvall 0650-928 41