Blod, lymfom och myelom

Blodcancer (leukemi) är den gemensamma benämningen på flera cancerliknande blodsjukdomar i den blodbildande benmärgen. Lymfom och myelom är närbesläktade tumörsjukdomar.

Vid blodcancer förändras de vita blodkropparna och förökar sig okontrollerat i benmärgen och i blodet. Omkring 3 700 personer per år i Sverige insjuknar i någon form av blodcancer.

Det finns två olika sorters blodcancer, myeloid och lymfatisk. Blodcancer kan också vara antingen akut leukemi, som uppstår från omogna celler och utvecklar sig under loppet av veckor, eller en kronisk leukemi, som har ett långsamt förlopp som kan fortskrida under flera år utan att kräva behandling.

Standardiserade vårdförlopp