Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Varje år diagnostiseras cirka 500 personer med KLL. Vid diagnosen är cirka 85 procent av patienterna i ett tidigt och icke behandlingskrävande skede av sjukdomen.

Medianålder vid diagnos är cirka 70 år. Cirka 30 procent av patienterna är yngre än 65 år vid diagnos.

Sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor. Överlevnad är starkt kopplad till ålder, kön och behandlingsbehov.

Den relativa femårsöverlevnaden för patienter som fått diagnosen KLL vid en ålder yngre än 65 år är 92 procent. För gruppen 65 år och äldre är den 73 procent.

Vårdförlopp

Vårdförlopp KLL – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion KLL

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Blodcancerförbundet

Cancerfonden om blodcancer

Rutiner

KVÅ-kodning KLL

Processbeskrivning lymfom och KLL

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinatorer

Hematologmottagning Gävle 026-15 46 85

Medicinmottagning Hudiksvall 0650-922 13

Södra Hälsingland Aleris Specialistvård Bollnäs Medicinmottagningen växel: 0278-380 00

Kontaktsjuksköterska

Gävle 026-15 46 85