Skelett- och mjukdelssarkom

Sarkom är en sällsynt grupp av tumörer med varierande prognos och medicinska utmaningar. De utgör cirka 1 procent av alla maligniteter och utgår från bind- och stödjevävnad. De kan uppstå hos personer i alla åldrar och kan förekomma i nästan alla delar av kroppen.

Då sarkom är ovanliga tumörer är utredning och behandling av dessa tumörer centraliserad till så kallade sarkomcentrum regionalt i Sverige. Totalt insjuknar cirka 400 patienter årligen i skelett- och mjukdelssarkom i Sverige varav cirka en tredjedel drabbas av skelettsarkom och resterande av mjukdelssarkom.

Ungefär en tredjedel av patienterna med sarkom utvecklar fjärrmetastaser. En stor andel av dessa patienter avlider till följd av sin sarkomsjukdom.

Detta vårdförlopp gäller för vuxna patienter (> 18 år) med misstänkta skelett- och mjukdelssarkom. Det gäller inte misstänkta sarkom i buken, urogenitalt eller i öron-näsa-hals-regionen. Vid misstanke om skelett- eller mjukdelstumör (oavsett lokalisation) hos barn och ungdomar under 18 år kontaktas närmaste sarkomcentrum och/eller barnonkologiska klinik redan samma dag för skyndsam vidare utredning.

Vårdförlopp

Vårdförlopp sarkom – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion sarkom – med symtom, fynd och kriterier

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Remiss skickas till:
Hudiksvalls sjukhus
Ortopedmottagning
Kungsgatan 33 -742-
824 81 Hudiksvall

Gävle sjukhus
Ortopedmottagning,
Lasarettsvägen 1 -112-
801 88 Gävle

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Sarkomföreningen

Cancerfonden om sarkom

Rutiner

KVÅ-kodning sarkom
Processbeskrivning skelett och mjukdelssarkom

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden 

Konsultation

Dagbakjour ortopedi Hudiksvalls sjukhus eller Gävle sjukhus (via växeln 026-15 40 00).