Huvud- och halscancer

Varje år diagnostiseras cirka 1 400 patienter med huvud- och halscancer. Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör (CUP-HH).

Inom varje grupp finns det subgrupper som skiljer sig åt i utredning, prognos och behandling. Kirurgi och onkologisk behandling eller kombinationer av dessa är de behandlingsmetoder som används. Cirka 90 procent av patienterna får kurativt inriktad behandling. Den relativa 5-årsöverlevnaden för hela gruppen är enligt SweHNCR 67 procent men varierar mellan 29 och 92 procent beroende på diagnosgrupp.

Det standardiserade vårdförloppet för huvud- och halscancer gäller för vuxna patienter och omfattar diagnoserna C00-C14, C30-C32 samt C77.0. Multidisciplinär konferens för Gävleborgspatienter sker i Uppsala eller Örebro.

Vårdförlopp

Vårdförlopp huvud-och halscancer – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion huvud- och halscancer – med symtom, fynd och kriterier

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Mun- och halscancerförbundet

Cancerfonden om huvud- och halscancer

Rutiner

KVÅ-kodning huvud och hals
Processbeskrivning huvud- och halscancer

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator

ÖNH-mottagning Gävle 026-15 47 44
ÖNH-mottagning Hudiksvall 0650-924 07

Kontaktsjuksköterska

Gävle 026-15 47 44
Hudiksvall 0650-924 07