Neuroendokrina-buktumörer

Vårdförloppet gäller neuroendokrina buktumörer (NET), neuroendokrina carcinom (NEC) i buken, samt binjurecancer (maligna feokromocytom/paragangliom samt binjurebarkscancer).  Vårdförloppet gäller inte ECLom (små polyper i magsäcken) i samband med perniciös anemi och/eller atrofisk gastrit, neuroendokrina rektalpolyper mindre än 1 cm, NET i appendix radikalt opererade utan malignitetstecken, radiologiskt misstänkt pancreas-NET mindre än 1 cm. Dessa ska handläggas enligt ordinarie rutiner, se vårdprogram.

Ett problem för NET och NEC är att det inte finns någon specifik ICD-klassificering. Det innebär att data angående incidens och prevalens blir svårvärderade och sannolikt underskattade. Uppskattningsvis rör det sig om ca 200-500 nya fall per år i Sverige.

Patienter med NET har generellt lång förväntad överlevnad, men NET är en heterogen grupp av tumörer där vissa nästan alltid kan opereras radikalt och botas med kirurgi, medan det för andra typer av tumörer är sällsynt att kirurgin är kurativ. NEC har generellt sämre prognos, och medianöverlevnaden är mindre än 3 månader utan behandling och är 11 månader med behandling. Dessa patienter ska därför utredas avsevärt snabbare. 

Vårdförlopp

Vårdförlopp för Neuroendokrina-buktumörer – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion Neuroendokrina-buktumörer – med symtom, fynd och kriterier

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Remiss skickas till:
Endokrinmottagningen
Gävle Sjukhus
801 88 Gävle
Budstation: 114 

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Rutiner

KVÅ-kodning

Kontakt

Koordinator

Endokrinmottagningen Gävle sjukhus
026-15 30 04, måndag–fredag, 8.00-11.00
1177 mina vårdkontakter