Lymfkörtelcancer (lymfom)

I Sverige diagnostiseras varje år cirka 2 000 vuxna personer med lymfom, vilket motsvarar en incidens av 20 fall per 100 000 invånare och år. Detta innefattar ett 50-tal skilda sjukdomar, med vitt skilda sjukdomspresentationer, förlopp och prognos.

Lymfom, eller lymfkörtelcancer, är ett samlingsnamn på cancersjukdomar som uppstår i celler som tillhör lymfsystemet. Sjukdomen kallas också maligna lymfom. Det är till stor del okänt varför man får lymfom. Patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) kommer att ingå i välgrundad misstanke och den inledande delen av utredningen. Vid bekräftad KLL avslutas det standardiserade vårdförloppet och utredningen fortsätter enligt nationellt vårdprogram för KLL.

Det standardiserade vårdförloppet gäller maligna lymfom, patienter över 18 år samt patienter 16–18 år som vårdas vid vuxenklinik. Det standardiserade vårdförloppet innefattar följande koder enligt ICD-10: C81.0–C88.9, samt C91.4 och C91.5.

Vårdförlopp

Vårdförlopp lymfom – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion – lymfom

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Remissen skickas till:
Faxas till Onkologiska mottagningen 026-15 44 02
Originalremiss till:
Budstation 38 – Gävle sjukhus
801 87 Gävle

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Cancerfonden om lymfom

Rutiner

KVÅ-kodning lymfom

Processbeskrivning lymfom och KLL

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Konsultation

Onkologjouren via 026-15 40 00