Primär levercancer

Med bilddiagnostik påvisas cancer i levern, utan tidigare känd annan malignitet, hos mer än tusen personer varje år. Primär cancer i levern uppstår hos cirka 700 personer varje år. Den utgår oftast från levercellerna (levercellscancer) eller gallgångarna inuti levern (kolangiocellulär cancer). Årligen insjuknar cirka 6/100 000 män och 3/100 000 kvinnor med levercellscancer. Incidensen av intrahepatisk gallvägscancer är lägre (cirka 2/100000).

Relativ femårsöverlevnad är cirka 20 procent. För majoriteten av de som insjuknar finns en underliggande leversjukdom (virushepatit, medicinsk leversjukdom, alkoholrelaterad leversjukdom eller annan cirrossjukdom), vilket kan påverka valet av behandling. Andelen som kan bli föremål för kurativt syftande behandling (resektion, transplantation, ablativ behandling) ökar, men understiger idag 40 procent. Aktiv palliativ behandling ges till cirka en tredjedel.

Det standardiserade vårdförloppet omfattar diagnoserna ICD-10: C22.0, C22.1.

Vårdförlopp

Vårdförlopp för levercancer – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion levercancer – med symtom, fynd och kriterier

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Cancerfonden om lever- och gallvägscancer

Rutiner

KVÅ-kodning levercancer
Processbeskrivning levercancer

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator och kontaktsjuksköterska

Kirurgmottagning Gävle 026-15 52 55
Kirurgmottagning Hudiksvall 0650-918 07