Livmoderkroppscancer

Livmoderkroppscancer är den vanligaste gynekologiska cancersjukdomen i Sverige och den 6:e vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Årligen insjuknar drygt 1 300 kvinnor i Sverige, med svagt ökande trend. Medianåldern vid insjuknande är 69 år och mycket få kvinnor drabbas före 50 års ålder. Den relativa femårsöverlevnaden är förhållandevis god, cirka 80 procent.

Det vanligaste symtomet är blödningar eller missfärgade flytningar efter klimakteriet. Om man fortfarande har mens kan mellanblödningar vara ett symtom. Vilken behandling man får beror på tumörtyp och vilket stadium av sjukdomen man har. I de flesta fall behandlas sjukdomen med kirurgi. Ofta tas hela livmodern, äggledarna och äggstockarna bort. Efter operationen kan man få strålbehandling eller cytostatika. Ibland ges bara strålbehandling eller hormonbehandling i stället för operation.

Det standardiserade vårdförloppet omfattar livmoderkroppscancer (endometriecancer) med diagnoskod C54.9. Diagnoskoden omfattar även sarkom, som inte kommer att omfattas av det standardiserade vårdförloppet eftersom utredning och behandling skiljer sig åt. Sarkomen utgör drygt 3 procent av patientgruppen.

Vårdförlopp

Vårdförlopp livmoderkroppscancer – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet 

Kortversion

Kortversion livmoderkroppscancer – med symtom, fynd och kriterier 

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss 

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Cancerfonden om livmoderkroppscancer

Gyncancerföreningen i Gävleborg Fjärilen

Rutiner

KVÅ-kodning livmoderkroppscancer

Processbeskrivning livmoderkroppscancer

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator

Gyn Gävle 026-15 51 32

Gynmottagning Hudiksvall 0650-922 34