Vulvacancer

Vulvacancer är en ovanlig sjukdom och utgör cirka 5 procent av alla gynekologiska cancerdiagnoser. Årligen insjuknar cirka 130 kvinnor i vulvacancer i Sverige.

Den helt dominerande histologiska typen är skivepitelcancer vars andel är över 90% av diagnoserna. Resterande typer är ovanliga var och en för sig men tas upp i vårdprogrammet för vulvacancer och omfattas av standardiserade vårdförloppet (tex malignt melanom, mb Paget, adenocarcinom). Ca 40% av diagnostiserad skivepitelcancer är HPV-inducerad och diagnostiseras hos yngre. Hos äldre kvinnor är HPV-förekomsten inte vanlig utan tumören uppträder oftast genom atrofisk kronisk inflammation (sk lickenförändringar) som går över till cancer.

5-årsöverlevnaden i vulvacancer är ca 70%. Återfallen är många särskilt inom de två första åren (20–30 %) men övervägande lokala med god prognos och patienterna får kurativt syftande behandling. Den prognostiskt viktigaste faktorn för överlevnad är förekomsten av lymfkörtelmetastaser. 20–30 % av patienter med små tumörer har lymfkörtelmetastaser medan motsvarande antal vid avancerad sjukdom är 60 %.

Den absolut dominanta behandlingen är kirurgi. För små, välavgränsade tumörer kan sentinel node-teknik vid lymfkörtelkirurgi tillämpas om det inte finns ljumskmetastaser. Därmed undviks större morbiditet i samband med operationen utan att försämra prognosen.

Vårdförloppet gäller för vulvacancer (C51.9). inkl. maligna melanom i vulva.

Vårdförlopp

Vårdförlopp vulvacancer – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet 

Kortversion

Kortversion vulvacancer – med symtom, fynd och kriterier 

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Cancerfonden

Gyncancerföreningen i Gävleborg Fjärilen 

Rutiner

KVÅ-kodning

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator

Gyn Gävle 026-15 51 32

Gynmottagning Hudiksvall 0650-922 34