Hudmelanom

Invasivt malignt hudmelanom utgjorde 2014 mer än 5 procent av alla registrerade tumörer i Sverige och var den 5:e vanligaste tumörformen hos kvinnor och 6:e vanligaste hos män. Samma år fick 1 855 män och 1 813 kvinnor invasivt melanom varav vissa hade flera melanom. Totalt diagnosticerades 3 752 invasiva hudmelanom och 3 212 in situ-melanom år 2014. År 2014 avled över 500 individer av melanom i Sverige.

Incidensen varierar med latitud och är nästan dubbelt så hög i västra och södra regionen jämfört med den norra regionen. Melanomincidensen varierar även med ålder. Melanom är ovanligt bland barn och yngre vuxna men förekomsten ökar med stigande ålder. Medianåldern vid diagnos är 63 år hos kvinnor och 68 år hos män. Majoriteten av alla melanom uppmärksammas av patienten själv eller en anhörig till patienten.

Det standardiserade vårdförloppet omfattar diagnoserna ICD-10: D03.0-9, C43.0-9, alltså såväl invasiva melanom som melanom in situ och lentigo maligna. Melanom i öga, genitalia eller slemhinna omfattas dock inte av detta standardiserade vårdförlopp.

Vårdförlopp

Vårdförlopp hudmelanom – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion hudmelanom – med symtom, fynd och kriterier

Remiss

Bildremiss vid hudförandring – remiss

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Melanomföreningen

Cancerfonden om hudmelanom

Rutiner

Hudcancerprocessen
KVÅ-kodning hudmelanom
Processbeskrivning malignt melanom

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator

Hudmottagning Gävle 026-53 16 63.