Cancer i urinblåsa och övre urinvägar (makrohematuri)

Varje år diagnostiseras det i Sverige 2 400 nya fall med blåscancer, och 600 individer avlider som en direkt följd av blåscancersjukdomen årligen. Andra cancerformer i urinvägarna är cancer i njurbäcken (C.65.9), urinledare (C.66.9) och urinrör (C.68.0), där totalt cirka 250 nya fall upptäcks varje år i Sverige.

I början av 2014 startade ett arbete med att korta väntetiderna för patienter som söker vård för synligt blod i urinen, så kallad makrohematuri i Gävleborg. Det standardiserade vårdförloppet gäller för cancer i urinblåsan, njurbäcken, urinledare och urinrör. Redan nu visar arbetet på mycket fina resultat. I de cancerfall som konstaterats 2015 har väntetiderna för behandling förkortats avsevärt. Innan rutinerna börjades användas var snittiden från stark misstanke om cancer i urinblåsa och urinvägar till att behandling sattes in 58 dagar. I snitt ligger nu väntetiden på 17 dagar, vilket är en stor förbättring. Resultaten är kliniskt välgrundade och rutinerna användas nu av samtliga hälsocentraler i Region Gävleborg.

Årligen utförs i Sverige 2 400 TURB-operationer (transuretral resektion av blåstumör) för nydiagnostiserad blåscancer. Vidare drabbas 50 procent av patienterna med icke-muskelinvasiv blåscancer, som utgör cirka 75 procent av all blåscancer, vid minst ett tillfälle av lokalt återfall i blåsan inom 5 år från diagnos. De som inte kan behandlas i lokalbedövning på urologmottagning fordrar då en ny TURB-operation.

Detta standardiserade vårdförlopp omfattar alla patienter med välgrundad misstanke om eller påvisad cancer i urinvägarna. Tre av fyra patienter med blåscancer har synligt blod i urinen (makroskopisk hematuri) som debutsymtom.

Från och med april 2018 korrigerad ålderskriterier för välgrundad misstanke för makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) gäller för individer 50 år eller äldre.

Vårdförlopp

Vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Standardiserat vårdförlopp, Urothelial cancer – Makrohematuri. Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård - 09-134026

Remiss

Operationsförberedande remiss – 09-125358

Tobaksfri i samband med operation – 09-127549

Hälsodeklaration inför operation eller undersökning – 09-94819

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Information för dig med blod i urinen

Tobaksfri i samband med operation, patientinformation – 02-127575

Cancerfonden om urinblåsecancer

Rutiner

KVÅ-kodning urinvägar/blåsa

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator

Specialistmottagning Aleris Bollnäs 0278-383 37

Kirurgmottagning Gävle 026-15 76 86

Kirurgmottagning Hudiksvall 0650-928 41